ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ


1. Офіцерських кадрів за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр:

приймається цивільна молодь та військовослужбовці на базі повної загальної середньої освіти;

форма навчання – денна;

термін навчання – 5 років (термін навчання зараховується до терміну проходження військової служби);

навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету.

2. Військовослужбовців за цивільними спеціальностями із здобуттям ступеня вищої освіти бакалавр:

приймаються військовослужбовці військової служби за контрактом на базі повної загальної середньої освіти;

форма навчання – заочна;

термін навчання – 4 роки;

навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету.

3. Цивільної молоді, військовослужбовців та громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу:

приймаються студенти ВУЗів, громадяни України та військовослужбовці, які мають, або здобувають вищу освіту;

форма навчання – методом військового дня;

термін навчання – 2 роки;

навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, а також за кошти фізичних або юридичних осіб.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ

Код

Найменування спеціальності

Найменування спеціалізацій

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем

123

Комп'ютерна інженерія

Автоматизовані системи управління військами та озброєнням

125

Кібербезпека

Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах

172

Телекомунікації та радіотехніка

Системи військового зв’язку

253

Військове управління (за видами збройних сил)

Управління діями підрозділів зв’язку

254

Забезпечення військ (сил)

Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

255

Озброєння та військова техніка

Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ

  • факультет Телекомунікаційних систем та мереж;
  • факультет Інформаційних технологій в системах управління;
  • факультет Захисту інформації;
  • факультет Військової підготовки;
  • науковий центр зв'язку та інформатизації;
  • військовий коледж сержантського складу ВІТІ;

В інституті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед них: Заслужених діячів науки і техніки України – 4; Заслужених працівників народної освіти України – 2; Лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки – 2; Академіків галузевих академій – 2; Докторів наук – 16; Професорів – 17; Кандидатів наук – 63; Доцентів та старших наукових співробітників – 43.

Інститут має у своєму складі: 4 факультети, 16 кафедр, Військовий коледж сержантського складу, науковий центр зв’язку та інформатизації.

У військовому інституті створено всі необхідні умови для здійснення навчально-виховного процесу згідно потреб сучасності: 3 навчальних корпуси; 133 спеціалізованих, комп’ютерних та інших класів; навчально-тренувальний комплекс для відпрацювання питань практичної підготовки курсантів на засобах зв'язку і АСУ; стрілецький тир; 3 спортивні зали; 2 спортивних містечка; смуга перешкод; 2 гуртожитки.

Випускники інституту отримують диплом державного зразка та первинне офіцерське звання "лейтенант". Офіцери випускники направляються для подальшого проходження військової служби до частини та підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань держави.

Випускники, які пройшли підготовку за цивільними спеціальностями в інституті працюють в провідних ІТ компаніях України та світу, компаніях операторів мобільного зв’язку та Інтернет провайдерів, державних установах та приватних телекомунікаційних компаніях.